Kuntavaalien 2017 teemat

1. Kaikille Helsinkiläisille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy

Kannatan maksuttoman ehkäisyn tarjoamista kaikille Helsinkiläisille 25-vuotiaille nuorille, koska sillä on tutkitusti vaikutusta aborttien yleisyyteen. Maksuttoman ehkäisyn avulla voidaan vähentää alle 25-vuotiaiden tekemien aborttien määrää merkittävästi ja siten säästää terveydenhuollon kuluissa. Abortti maksaa yhteiskunnalle paljon ja sen aiheuttamat henkiset kärsimykset ja siitä seuraava jälkihoito on huomattavasti kalliimpaa.

2. Terveyttä edistävien ja sairautta ennaltaehkäisevien palveluiden helpompi saatavuus

Terveyden hoitaminen on huomattavasti halvempaa, jolloin sitä on kannattavampi hoitaa kuin sairautta. Ennaltaehkäisevien palveluiden tulee olla myös matalan kynnyksen palveluita jolloin hoitoon hakeutuminen olisi entistä helpompaa. Tämä koskisi erityisesti mielenterveyspalveluita ja elämäntapa neuvontaa mutta myös sosiaali palveluita kuten lapsiperheen jaksamiseen liittyviä lastenhoito palveluita.

3. Harrastustakuu

Jokaiselle Helsinkiläiselle lapselle ja nuorelle tulisi taata harrastus. Tämä ei tarkoita sitä että jokaisen tulisi pelata jääkiekkoa. Varsinkin vähävaraisten perheiden lapsille tulisi luoda mahdollisuuksia löytää edullisia harrastuksia läheltä kotia.

4. Kaikkien olisi mahdollista asua ja elää Helsingissä

Vuokra-asuntojen tuotantoa lisäämällä voidaan mahdollistaa halvempi vuokra-asuminen. Uusien työpaikkojen syntymisen mahdollistaminen ja sitä kautta työllisyyden nostaminen näin Helsinki olisi sekä asukkaille että yrityksille vetovoimainen. Kannatan myös korkeaa rakentamista.

5. Luonto ja ympäristö

Helsingin tulee olla suurkaupunki, jossa kaupunki ja luonto elävät sulassa sovussa keskenään. Munkkiniemeläisenä minulle ovat tärkeitä ulkoilualueet ja varsinkin meren ranta. Myös keskuspuisto on tärkeä virkistysalue monelle helsinkiläiselle ja Vanhankaupunginkoski toimii monelle kalastusharrastajalle oivana paikkana kalastaa. Kannatan Vanhankaupunginkosken padon purkamista, koska pato on huonossa kunnossa, eikä sillä ole enää sähköntuotannollista merkitystä. Padon purkaminen taas voisi rikastuttaa kosken kalakantaa ja saada uusia harrastajia kalastusharrastuksen pariin. Helsingissä tulee vastaisuudessakin olla erilaisia virkistysympäristöjä, jossa kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan luontoon.